• Tập 4 ôly vuông TP-NB052

 • Mã sản phẩm: TP-NB052
 • Loại Ôly: 4 ôly vuông (2x2) mm
 • Đặc tính sản phẩm:

  - Thiết kế bìa đầy màu sắc, hình ảnh sinh động, dễ thương. 
  - Giấy định lượng 70g/m2. 
  - Độ trắng 90-92% ISO. 
  - Số trang: 96 trang cả bìa 
  - Khổ giấy nhỏ: 156 x 205 mm

 • Đối tượng sử dụng: Học sinh cấp 1, 2
 • Đóng gói: 10 quyển/lốc, 10 lốc (100 quyển)/thùng
 • Bảo quản:

  Lưu ý: Đây là loại giấy khá mỏng, thích hợp với các loại bút bi, gel. Viết bút máy đè mạnh có thể bị lem mực.

Tập 4 ôly vuông TP-NB052